google-site-verification=kfUeHdsHdbFFar8NCSA43Gf_AUiKJPCLMAJmQIkUzaM
Termeni și Condiții

CONSIMȚĂMÂNT DE COLECTAREA ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. Între beneficiarul rezervării, numit în continuare utilizator și

Subscrisa, ESCAPE ROOM CALARASI SRL, cu sediul în Calarasi, Str. Aleea Gradiniței Nr.1, Bloc. N23, Sc.1, Ap.10, telefon 0741 372 273 , e-mail: info@thevoid.ro  înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J51/310/2015, CUI 34783500, reprezentată prin Gheorghiu Cristian în calitate de operator a intervenit următoarea declarație de consimțământ

II. Obiectul consimțământului

Prezentul consimțământ aprobă colectarea și procesarea de către operator a datelor cu caracter personal ale utilizatorului în vederea desfășurării activității de prestări servicii ( COD CAEN 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.) în folosul acestuia.

III. Datele colectate

Pentru efectuarea rezervării jocului de escape-room,  utilizatorul trebuie să introducă următoarele date personale:

 • Nume, prenume
 • Adresa de e-mail
 • Număr de Telefon
 • Poză/poze de grup
IV. Scopul în care va fi utilizat consimțământul

Datele care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict în următoarele scopuri:

 • Nume și prenume :
  • Validarea rezervării înainte de începerea jocului
  • Adresarea prin e-mail, telefonic și la fața locului
 • Adresa de e-mail :
  • Înregistrarea rezervării camerei de joc și confirmarea rezervării
  • Transmiterea unui e-mail privind păreri, observații și recenzii
  • Transmiterea de documente : contract, factură, poze de grup
  • Transmiterea de alte informații(anulări, decalaje orare privind rezervarea), notificări
 • Număr de telefon :
  • Înregistrarea rezervării camerei de joc și confirmarea rezervării
  • Transmiterea de comunicări, notificări de întârziere
 • Poza/pozele de grup :
  • Postarea pe diferite canale de comunicare on-line :
   • Pagina de Facebook  www.facebook.com/ The Void Escape Room Bucuresti
   • Pagina de Trip Advisor
   • Pagina de GoogleMyBusiness
   • pagina de Google+ gplus.com/numebeneficiardoar daca exista asa ceva
V. Cine are acces la aceste date?

Datele procesate în scopurile enumerate mai sus pot fi accesate exclusiv de catre reprezenții legali ai  societății ESCAPE ROOM CĂLĂRAȘI SRL (The Void Escape Room), precum și de catre angajați, pe perioada derulării contractului de munca cu societatea. După încheierea contractului de munca, angajatii nu mai au acces la sistemul de rezervări sau la server-ul de stocare.

VI. Unde se stochează aceste informații?

Datele introduse de dvs. în momentul efectuării rezervării apar în sistemul nostru de rezervări, unde accesul este permis prin introducerea unui username și a unei parole. Accesul este permis administratorului și anagajaților, pe perioada desfășurării contractului specific cu societatea ESCAPE ROOM CĂLĂRAȘI SRL. Ulterior, accesul acestora este blocat.

VII. Drepturile utlizatorului

Utilizatorul este protejat de către Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016 poate interveni când dorește și poate solicita :

 • Informare și consultarea informațiilor vizate – permite acestuia să obțină din partea operatorului confirmarea faptului că se prelucrează sau nu date personale, ce fel de date prelucrează și dacă o face în mod legal
 • Actualizarea informațiilor vizate – actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care îl privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete, fără întarzieri nejustificate din partea operatorului.
 • Ștergerea informațiilor vizate – ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, doar în anumite circumstanțe :    
  • când datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea pentru care au fost colectate sau prelucrate
  • datele au fost prelucrate ilegal
 • Restricționarea prelucrării informațiilor vizate – suspendarea procesării datelor personale în următoarele scenarii:
  • stabilirea de către operator a acurateței datelor;
  • în cazul utilizării datelor ilegal;
 • Opunerea prelucrării informațiilor vizate – în cazul în care are un interes legitim și există ceva despre situația particulară care âl face să  obiecteze asupra prelucrării pe acest motiv pe că are impact asupra drepturilor și libertăților fundamentale. De asemenea, are dreptul să obiecteze în cazul în care operatorul prelucrează datele personale în scopuri de marketing direct.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere – conform regulamentului GDPR aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere – Aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

VIII. Valabilitate

Prezentul consimțământ este valabil pentru o perioadă nelimitata sau până la retragerea sa.

IX. Declarație 

Utilizatorul, rezervând camera de joc își exprimă consimțământul în favoarea operatorului cu privire la utilizarea (neremunerată) a  datelor cu caracter personal în scopurile descrise mai sus. Utilizarea acestor date în alte scopuri decât cele descrise mai sus sau pentru comercializarea prin transferul către alți terți  este strict interzisă.

 

TERMENI ȘI CONDIȚII


Prin conţinutul său, prezentul document pune la dispoziţia clienţilor săi termenii şi condiţiile de participare la jocurile de tip escape room operate de The Void. Participarea la oricare dintre jocurile The Void  exprimă  acceptul implicit din partea clienților a prezentului document de Termeni și Condiții.

1.Rezervările se pot face online  cât și telefonic. În ambele cazuri, rezervarea se va confirma printr-un e-mail care conține toate informațiile legate de aceasta. În cazul în care nu ați primit e-mail de confirmare, vă rugăm să ne contactați telefonic la +40 741 372 273 sau prin e-mail la info@thevoid.ro. Pentru anularea sau modificarea rezervării, participanții trebuie să contacteze echipa telefonic sau prin e-mail cu cel putin 3 ore înainte de rezervare.

2.La joc pot participă echipe de 2 până la 6 persoane. Minorii sub 14 ani pot participa la joc numai în prezența unui adult. Este recomandat ca echipele să ajungă cu 10-15 minute înainte de ora rezervării. Participanților li se va face o scurtă prezentare despre joc și regulile de conduită din interiorul camerei. În caz de nerespectare a acestor reguli, organizatorii își rezervă dreptul de a întrerupe jocul fără rambursarea contravalorii acestuia.

3.Jocurile The Void nu necesită abilități sau cunoștințe speciale și nici utilizarea forței fizice sau a altor metode violente sau agresive. Soluțiile puzzle-urilor nu implică alterarea mobilierului, a instalațiilor sau a obiectelor de decor.

4.La realizarea camerelor de joc au fost luate în calcul și respectate toate măsurile de precauție necesare, scenariile și scenografia neconținând niciun fel de elemente sau obiecte dăunatoare participanților la joc. Participanții își asumă în întregime responsabilitatea pentru orice acțiune voluntară sau involuntară provocatoare de suferințe fizice sau psihice.

5. Participarea la joc a persoanelor care suferă de epilepsie, claustrofobie, afecțiuni cardiace sau alte afecțiuni medicale care le-ar putea afecta sănătatea în urma petrecerii unei perioade de până la 73 de minute într-un spațiu închis se face pe răspunderea proprie a acestor persoane. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru participarea acestor persoane la joc.

6.Bunurile personale, precum telefoane mobile, chei, genți, ghiozdane, cărți, instrumente de scris, laptopuri, aparate de înregistrare audio sau video, alimente și băuturi, vor fi lăsate in vestiare special amenajate pentru participanți.

7.Participanții înțeleg și acceptă faptul că derularea jocului este urmarită live de către organizatori cu ajutorul camerelor de supraveghere. Supravegherea video şi audio a participanţilor este necesară şi utilizată exclusiv pentru buna derulare a jocului şi pentru intervenţia rapidă în situaţii excepţionale.

8.Nu este permis accesul la joc sub influența băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor. În aceste cazuri organizatorii își rezervă dreptul de a anula sau întrerupe imediat jocul fără rambursarea contravalorii acestuia. De asemenea nu este permis accesul cu băuturi alcoolice sau stupefiante în incinta The Void. Fumatul este strict interzis în incinta The Void.

9.Pe lângă rambursarea şi/sau înlocuirea obiectelor, deteriorarea obiectelor din cameră sau a camerei în sine atrage plata contravalorii jocurilor rezervate în ziua respectivă pentru camera aflată în chestiune, jocuri ce nu se vor putea desfăşura din acest motiv..

10.Participanții înțeleg și acceptă confidențialitatea scenariilor, indiciilor, puzzle-urilor și tuturor celorlalte detalii ale jocului. Niciunul dintre aceste elemente nu va fi făcut public de către participanți. Înregistrarea video sau fotografierea camerelor, a jocului sau a obiectelor din cameră sunt interzise. În caz de nerespectare a acestor reguli, jocul va fi întrerupt imediat de către organizatori, fără rambursarea contravalorii acestuia.

11.Nerespectarea acestor reguli conduce la declanșarea demersurilor legale împotriva persoanei/ persoanelor care divulgă informațiile confidențiale.

Declar ca am citit și înțeles termenele și condițiile jocului, precum și caracterul confidențial al acestora.

play/pause